Progetto interreg tARTini

KULTURNI TURIZEM V ZNAMENJU GIUSEPPEJA TARTINIJA
TURISMO CULTURALE ALL’INSEGNA DI GIUSEPPE TARTINI

PARTNER: Comune di Pirano – Leadpartner, Comunità degli Italiani di Pirano, Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste, Festival di Ljubljana, Segretariato dell’Iniziativa Centro Europea, Università di Padova

IL PROGETTO

“tARTini” (Turismo culturale all'insegna di Giuseppe Tartini) mira a conservare, sviluppare e promuovere l’eredità culturale del celebre compositore e violinista nato a Pirano nel 1692, che nell’Età dell’Illuminismo fu anche scienziato, tecnologo e didatta di fama e rilievo europeo. Partner italiani e sloveni valorizzano insieme questo patrimonio culturale dell’area di confine realizzando un nuovo percorso di turismo culturale transfrontaliero.

POVZETEK PROJEKTA

“tARTini” (Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija) je namenjen ohranjanju, razvoju in promociji kulturne dedišcine slavnega skladatelja in violinista rojenega v Piranu leta 1692, ki je kot mnogi razsvetljenci bil tudi znanstvenik, tehnolog ter slaven in pomemben mentor na evropski ravni. Njegovo kulturno dedišcino na obmejnem prostoru dodatno plementijo italijanski in slovenski partnerji z ustvarjanjem nove cezmejne kulturne turisticne poti.

ALLA SCOPERTA DI TARTINI

Discover Tartini è il brand del nuovo itinerario fra i luoghi tartiniani da Pirano a Padova, da Lubiana a Trieste, che offre a studiosi, appassionati e turisti libero accesso al suo patrimonio musicale e letterario con:

1. Il sito www.discovertartini.eu per accompagnarvi alla scoperta di Giuseppe Tartini mettendo a disposizione un archivio digitale, motore di ricerca musicale, epistolario e lettere, scritti scientifici e didattici, una guida a musei e luoghi tartiniani ed altre informazioni su bellezze e servizi del percorso transfrontaliero.

2. Il nuovo museo di Casa Tartini a Pirano come spazio di presentazione e studio dell’eredità culturale di Giuseppe con il suo nuovo percorso museale multimediale ed altre iniziative.

3. Il percorso transfrontaliero Discover Tartini, che collegherà i luoghi fra Pirano e Padova dove Tartini è nato, ha amato, vissuto e lavorato, affascinando e influenzando un vasto ambiente culturale europeo.

4. Un piano transfrontaliero per la conservazione e promozione del patrimonio tartiniano con il ruolo condiviso dai protagonisti pubblici e privati attivi sul territorio.

5. Internet culturale:

http://www.internetculturale.it/it/1318/tartini-turismo-culturale-all-insegna-di-giuseppe-tartini

http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/29678/

ODKRIVANJE TARTINIJA

Discover Tartini je znamka (brand) nove poti po sledeh Tartinija, od Pirana do Padove, od Ljubljane do Trsta, ki ponuja raziskovalcem, navdušencem in turistom prost dostop do njegove glasbene in književne dedišcine:

1. S spletno stranjo www.discovertartini.eu ki vas bo spremljala k odkrivanju Giuseppeja Tartinija in nudila digitalni arhiv, iskalnik skladb, zbirko pisem, znanstvene in izobraževalne spise, vodnik po Tartinijevih muzejih in krajih ter druge informacije o lepotah in storitvah cezmejne poti.

2. V novem muzeju v Tartinijevi hiši v Piranu, kjer botudi s pomocjo multimrdjiskih tehnologij mogoce predstavljati in poglabljati spoznavanje skladateljevo kulturno dedišcino.

3. S cezmejno potjo Discover Tartini (Odkrij Tartinija) ki bo povezovala kraje med Piranom in Padovo. Kraje, kjer se je Tartini rodil, ljubil, živel in delal, ocaral in vplival na širše evropsko kulturno okolje.

4. S cezmejnim nacrtom za ohranjanje in promoviranje Tartinijeve dedišcine, pri katerem so soudeleženi vsi javni in zasebni akterji.

5. Kulturni Internet:

http://www.internetculturale.it/it/1318/tartini-turismo-culturale-all-insegna-di-giuseppe-tartini

http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/29678/

CONTATTI / KONTAKT

www.ita-slo.eu/tARTini

Lead Partner / Vodilni partner

Comune di Pirano / Občina Piran

Lead Comunicazione / Vodja komunikacije

Iniziativa Centro Europea / Srednjeevropska pobuda

Il progetto si è concluso. / Projekt je zaključen.

SEGUICI SU / SLEDI NAM

www.ita-slo.eu/tARTini

@DiscoverTartini # DiscoverTartini

linkedin.com/ DiscoverTartini

facebook.com/ DiscoverTartini

Convegno internazionale “IL SUONO DI TARTINI” - International conference “TARTINI’s SOUND”